top of page

【治玄奇說】M到一定要唔舒服?-納百川

每逢月事,女性好多時候都會好困擾,撇除活動唔方便之外,好多時都會伴隨各種唔舒服,當然最辛苦嘅應該就係經痛。但係其實健康嘅月經係可以完全冇唔舒服嘅感覺。今日同大家講吓常見嘅一啲月經伴隨嘅不適,等大家了解一下,原來呢堆唔舒服全部都可以避免嘅。


月經不調/月經病可以概括月經前、月經期間、月經後嘅唔舒服,但凡月事嚟嘅時候,有同樣規律嘅情況出現,都可以歸類於月經病。


經行前(谷M)期間,常見嘅唔舒服包括:乳脹、腰痛、腹脹、食慾變化(有人會變得好好胃口,亦有啲會冇晒胃口)、頭痛、肚屙、情緒煩躁等。月經期間,常見嘅有痛經(甚至痛到嘔或者頭暈)、水腫、易患感冒、易攰等。月經清晒後,亦可見易患感冒、易攰、腰痛。


當然呢啲只係其中一部份,每個月經週期,女性身體都會經歷一個有規率嘅變化,而呢個變化暢唔暢順,可唔可以舒服咁渡過該次月事,關乎到臟腑、經絡嘅運作。如果好簡單地分類,可以用實證/虛證去理解身體當下嘅情況,實證往往係同經絡氣血運行不暢有關,而虛證就係經絡氣血不足。而不論實證定係虛證,都有機會引起月經不調。至於自己係屬於邊一類,就要交返俾中醫師去為你做個仔細嘅診斷,從而著手去解決你嘅問題喇。


圖:互聯網

Comments


最新消息
文章分類
最新文章一覽
熱門標籤
尚無標記。
bottom of page